RESIDENCE PALACE

DE TOEKOMSTIGE ZETEL VAN DE EUROPESE RAAD

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice in 2002 worden de vergaderingen van de Europese Raad gehouden in het Justus Lipsiusgebouw, zetel van de Raad van de Europese Unie. Dit gebouw werd echter niet ontworpen om deze nieuwe functie te vervullen en werd te klein na de toetreding van nieuwe lidstaten. De Belgische regering stelde daarom aan de Europese Unie voor om gebouw A van de Residence Palace in te richten als haar zetel. Dit voorstel werd aanvaard in maart 2004.

De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer voor de uitvoering van het project. Ze is voornamelijk verantwoordelijk voor het afsluiten van studiecontracten, de analyse en de opvolging van de volledige studie, het verkrijgen van de nodige vergunningen, de toewijzing en de opvolging van de opdrachten voor de aanneming van werken.

In augustus 2004 schreef de Europese Raad met de hulp van de Regie der Gebouwen een Europese architectuur- en engineeringwedstrijd uit.

Het ontwerp van de laureaat, de tijdelijke vereniging Philippe Samyn & Partners (BE), Valle Progettazioni (IT), Buro Happold Limited (UK), heeft betrekking op de restauratie van een groot gedeelte van het historisch en geklasseerde gedeelte van gebouw A.

Het modernere gedeelte uit 1965 en de ondergrondse parking werden ontmanteld.

Aan de voorkant van het gebouw, op de plaats van de bestaande groene ruimte, komt een nieuwe constructie die een lantaarn zal voorstellen en die de hoofdingang van het nieuwe complex zal bevatten. Deze constructie zal eruit zien als een grote glazen kubus waarvan de gevels worden aangekleed met een patchwork van oude houten ramen uit alle Europese landen. Aan de binnenkant van de kubus wordt veiligheidsglas voorzien. In de kubus komt een volume waarin o.a. conferentiezalen, perszaal, cafétaria, restaurant, … worden geïntegreerd. Dit volume staat symbool voor de waakvlam die ‘s nachts zal oplichten. Tussen het Justus Lipsius gebouw en de kubus worden ook twee passerellen voorzien die beide gebouwen met elkaar verbinden.

Het ontwerp evolueert constant en het vernieuwde en gerestaureerde gebouw A zal milieuvriendelijk zijn zodat het een label “duurzaam gebouw” kan krijgen. Het gebouw wordt een voorbeeld inzake duurzame ontwikkeling. Zo zullen ondermeer op het dak geplaatste fotovoltaïsche zonnepanelen zorgen voor de productie van groene energie.

Het ontwerp heeft in juni 2009 de speciale editie van de GREEN GOOD DESIGN AWARD gewonnen, uitgereikt door the Chicago Atheaneum (Museum of Architecture and Design) en The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Deze speciale editie had als thema “Build a better world now’. GOOD DESIGN werd in 1950 in het leven geroepen door Eero Saarinen en Charles and Ray Eames. De award heeft tot doelstelling de meest innovatieve en visionaire ontwerpen van producten in de kijker te zetten.

Na de realisatie van het project zal de Belgische staat het gebouw en de grond verkopen aan de Europese Unie.